„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

Ples Strednej odbornej školy stavebnej

Srdečne Vás pozývame na   

PLES STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ,

ktorý sa uskutoční v priestoroch auly školy na Tulipánovej 2 v Žiline

dňa 13. februára 2015 o 19:00.

Cena vstupenky je 20€.

V cene vstupenky je hudba (skupina TIMEX), večera, víno, minerálka, pochutiny k vínu, tombola a program. 

Prihlásiť sa môžete do 6. februára 2015 u p. Tomašca.

Tel: 041 / 7637607, 0948 112 314

MAPEI Akadémia v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo

Spoločnosť MAPEI, ktorá už viac ako 75 rokov patrí medzi najznámejších výrobcov stavebných materiálov na svete a od roku 2001 aj na Slovensku, pripravila ďalší ročník vzdelávacieho programu realizátorov stavieb a majstrov.

V dňoch 12. – 14. januára 2015 bolo hostiteľom tohto odborného podujatia Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Dňa 18. decembra 2014 žiaci III.A (študijný odbor technické lýceum) a III.B triedy (študijný odbor mechanik hasičskej techniky) navštívili Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Cieľom odbornej exkurzie bolo priblížiť žiakom slovenské moderné umenie všestranne nadaného umelca, maliara, grafika, ilustrátora, scénického výtvarníka a pedagóga Ľ. Fullu. Galéria Ľ. Fullu je verejnosti sprístupnená už od r. 1969. V jej priestoroch sa nachádza stála expozícia umelcových obrazov ako aj ateliér a pracovňa majstra. V rámci našej návštevy si žiaci najprv prezreli expozíciu umelcových obrazov na jej poschodí s lektorským výkladom.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Viedeň

Rok prešiel veľmi rýchlo a  žiaci našej školy sa opäť mohli tešiť  na už tradičnú exkurziu do hlavného mesta našich juhozápadných susedov - Viedne. Tento krát  sa dátum našej cesty posunul až na 17. decembra, takže išlo i o spestrenie posledného týždňa pred vianočnými  prázdninami.

Záujem o prechádzku predvianočnou Viedňou v tomto školskom roku vzrástol, pretože sa  prihlásil rekordný počet žiakov, z ktorých väčšinu tvorili žiaci prvých ročníkov. Niektorí ich starší spolužiaci však merali túto cestu už po tretí krát. Z radov pedagógov sa exkurzie zúčastnili  Ing. Zaťovičová, Mgr. Planietová, Mgr. Malchová a Mgr. Priesol.

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.50 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálno patologických javov a koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

1. polrok

Klasifikačné porady

18.11.2014 (utorok)               14:30 hod. –  hodnotiaca porada za I. štvrťrok

27.01.2015 (utorok)               14:30 hod. –  klasifikačná porada za I. polrok

Združenie rodičov školy

23.09.2014 (utorok)               15:30 hod. - 1. - 4. ročník

11.12.2014 (štvrtok)              15:30 hod. - 1. - 4. ročník

Deň otvorených dverí 

25.11.2014 (utorok)               08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné          30. – 31.10.2014 (štvrtok - piatok), vyučovanie začína 03.11.2014  (pondelok)

vianočné        22.12.2014 (pondelok) - 07. 01.2015 (streda), vyučovanie začína 08.01.2015 (štvrtok)

polročné        02.02.2015 (pondelok), vyučovanie začína 03.02.2015 (utorok)

Štátny sviatok 

17.11.2014 (pondelok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2014/2015 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty