„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

6. ročník medzinárodnej súťaže „Mladý remeselník“

Dňa 14. októbra 2014 sa konal v priestoroch praktického vyučovania na Bánovskej ceste v Žiline už 6. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí „Mladý remeselník 2014“. Tento rok sa súťažilo v učebnom odbore inštalatér a murár a ako novinku sme zaradili aj učebný odbor tesár.

Okrem súťažiacich a ich zástupcov zo súťažiacich škôl sa otvorenia súťaže zúčastnili aj zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, Slovenskej živnostenskej komory, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava a zástupca národného projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, v ktorom naša škola figuruje ako jedna z Centier odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo na Slovensku.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia - Tutanchamon - jeho hrobka a poklady, Bratislava

,,Vidím úžasné veci!“ povedal slávny egyptológ Howard Carter, ktorý 26. novembra roku 1922 objavil hrobku mladého faraóna Tutanchamona. Vzácny objav hrobky vyniesol počas jednej noci neznámeho  faraóna Tutanchamona na výslnie. Keď Carter objavil hrobku egyptského kráľa plnú pokladov, spôsobil tým svetovú senzáciu.  Tutanchamonov príbeh nás fascinuje dodnes, jeho záhadná a predčasná smrť z neho urobila legendu. 

Dňa 9. októbra 2014 sa žiaci tried II.A (technické lýceum), II.D (operátor stavebnej výroby) a I.NA (stavebníctvo) zúčastnili ojedinelej historickej výstavy v priestoroch INCHEBA EXPO v Bratislave.

Čítať ďalej...

Okresné kolo v cezpoľnom behu 2014 – naši chlapci získali prvé miesto v jednotlivcoch aj družstvách

Dňa 30. septembra 2014 sa uskutočnilo Okresného kolo v cezpoľnom behu základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská asociácia športu na školách. Súťaž sa konala na ZŠ Hájik. V kategórii žiakov stredných škôl bola konkurencia veľká – registrovaných bolo 12 stredných škôl a 36 pretekárov, dĺžka trate bola 5 km. Po minuloročnom úspechu aj tento rok naši žiaci dokázali, že patria v tejto oblasti k bežeckej špičke.

Bodovali hneď na prvých dvoch miestach, keď Miroslav Düreš zo IV.A (technické lýceum) skončil druhý a Martin Petrek zo IV.B (mechanik hasičskej techniky) vybojoval výborným výkonom prvé miesto. Stanislav Zavadzan z II.E (mechanik stavebnoinštalačných zariadení) obsadil 25. miesto. Vďaka týmto skvelým výkonom naši žiaci zvíťazili aj v súťaži družstiev a vybojovali si postup na krajské kolo v Liptovskom Mikuláši.

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

 

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.50 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálno patologických javov a koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

1. polrok

Klasifikačné porady

18.11.2014 (utorok)               14:30 hod. –  hodnotiaca porada za I. štvrťrok

27.01.2015 (utorok)               14:30 hod. –  klasifikačná porada za I. polrok

Združenie rodičov školy

23.09.2014 (utorok)               15:30 hod. - 1. - 4. ročník

11.12.2014 (štvrtok)              15:30 hod. - 1. - 4. ročník

Deň otvorených dverí 

25.11.2014 (utorok)               08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné          30. – 31.10.2014 (štvrtok - piatok), vyučovanie začína 03.11.2014  (pondelok)

vianočné        22.12.2014 (pondelok) - 07. 01.2015 (streda), vyučovanie začína 08.01.2015 (štvrtok)

polročné        02.02.2015 (pondelok), vyučovanie začína 03.02.2015 (utorok)

Štátny sviatok 

17.11.2014 (pondelok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2014/2015 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty