„Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  výchovy a vzdelávania.“

Stredná odborná škola stavebná

MAPEI Akadémia v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo

Spoločnosť MAPEI, ktorá už viac ako 75 rokov patrí medzi najznámejších výrobcov stavebných materiálov na svete a od roku 2001 aj na Slovensku, pripravila ďalší ročník vzdelávacieho programu realizátorov stavieb a majstrov.

V dňoch 12. – 14. januára 2015 bolo hostiteľom tohto odborného podujatia Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Dňa 18. decembra 2014 žiaci III.A (študijný odbor technické lýceum) a III.B triedy (študijný odbor mechanik hasičskej techniky) navštívili Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Cieľom odbornej exkurzie bolo priblížiť žiakom slovenské moderné umenie všestranne nadaného umelca, maliara, grafika, ilustrátora, scénického výtvarníka a pedagóga Ľ. Fullu. Galéria Ľ. Fullu je verejnosti sprístupnená už od r. 1969. V jej priestoroch sa nachádza stála expozícia umelcových obrazov ako aj ateliér a pracovňa majstra. V rámci našej návštevy si žiaci najprv prezreli expozíciu umelcových obrazov na jej poschodí s lektorským výkladom.

Čítať ďalej...

Odborná exkurzia – Viedeň

Rok prešiel veľmi rýchlo a  žiaci našej školy sa opäť mohli tešiť  na už tradičnú exkurziu do hlavného mesta našich juhozápadných susedov - Viedne. Tento krát  sa dátum našej cesty posunul až na 17. decembra, takže išlo i o spestrenie posledného týždňa pred vianočnými  prázdninami.

Záujem o prechádzku predvianočnou Viedňou v tomto školskom roku vzrástol, pretože sa  prihlásil rekordný počet žiakov, z ktorých väčšinu tvorili žiaci prvých ročníkov. Niektorí ich starší spolužiaci však merali túto cestu už po tretí krát. Z radov pedagógov sa exkurzie zúčastnili  Ing. Zaťovičová, Mgr. Planietová, Mgr. Malchová a Mgr. Priesol.

Čítať ďalej...

Pošta - Email

Portál VS

IES Certifikát

     

Jedálny lístok

  • Konzultačné hodiny

  • Školskí koordinátori

  • Kalendárium 2014/2015

  • Výchovný poradca

  • Triedy a triedni učitelia

  • Rozdelenie tried - párny a nepárny týždeň

Konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú stanovené na

každý štvrtok v mesiaci od 14.05 do 14.50 hod.

Vyučujúci budú počas konzultačných hodín k dispozícii vo svojich odborných kabinetoch. 

PaedDr. Fuljer Vladimír

Koordinátor sociálno patologických javov a koordinátor drogových závislostí

 Mgr. Gašová Magdaléna

Koordinátor enviromentálnej výchovy a sociálnopatologických javov pre výchovu mimo vyučovania

2. polrok

Klasifikačné porady

21.04. 2015 (utorok)              14.30 hod. – hodnotiaca porada za 3. štvrťrok

23.06. 2015 (utorok)              14.30 hod. – klasifikačná porada za 2. polrok

Združenie rodičov školy

21.04. 2015 (utorok)                15.30 hod.  

Maturitné skúšky v riadnom termíne

17.03. - 18.03. 2015 (utorok, streda)    - externá časť a písomná forma internej časti MS

14. – 15.04. 2015 (utorok, streda)    - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti MS

23.04. 2015 (štvrtok)    - praktická časť odbornej zložky MS – nadstavbové štúdium

22.04. – 29.04. 2015 (streda – streda)    - praktická časť odbornej zložky MS - OSV, MSIZ, MHT

23.04. 2015 (štvrtok)    - praktická časť odbornej zložky MS - TL (obhajoba)

11.05. – 15.05. 2015 (pondelok - piatok)    - akademický týždeň

18.05. – 23.05. 2015 (pondelok -piatok)    - ústna časť maturitnej skúšky

05.05. 2015 (utorok)    - klasifikačná porada  (pre končiace maturitné ročníky)

Záverečné skúšky v riadnom termíne

10. – 12.06. 2015 (streda - piatok)    - písomná a praktická časť ZS

15. – 17.06. 2015 (pondelok - streda)    - písomná a praktická časť ZS

18.06. 2015 (štvrtok)    - ústna časť ZS

10. – 12.06. 2015 (streda - piatok)    - študijné voľno

15. – 17.06. 2015 (pondelok - streda)    - študijné voľno

05.06. 2015 (piatok)    - klasifikačná porada (pre končiace učňovské ročníky)

Prázdniny

veľkonočné                 02.04. (štvrtok) – 07.04. 2015 (utorok), vyučovanie začína 08.04. 2015 (streda)

letné                             01.07. (streda) – 31.08. 2015 (pondelok), vyučovanie začína 02.09. 2015 (streda)

Deň pracovného pokoja

01.05. 2015 (piatok)                                     

08.05. 2015 (piatok)

Výchovný poradca: Mgr. Róbert Brezňan

Konzultačné hodiny: utorok od 8:00 do 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +421 41 763 43 98, kl. 206

 

Linka dôvery 055/622 23 23
Linka záchrany 0850 11 13 13
Linka detskej istoty 116 111
Linka dôvery ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Európska linka pre hľadané deti 116 000
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Hniezdo záchrany  0850 11 13 13

 Prehľad tried, triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov nájdete v priloženom PDF súbore.

 Rozdelenie tried v párnom a nepárnom týždni v školskom roku 2014/2015 nájdete v priloženom PDF súbore.

Najnovšie správy

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

Chata SOŠ stavebnej   Vrátna dolina

Chata SOŠ Vrátna

Elektronická žiacka knižka

Rozvrh hodín tried 2014/2015

Zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty